Integritetspolicy

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför
Vi använder oss av information som vi får från våra besökare/kunder. Vi
använder dina uppgifter så länge som det behövs för att uppnå målet. För
att uppfylla målet med våra tjänster kommer dina personuppgifter att
omhändertas av oss, men de kan också komma att lämnas ut till, samt
behandlas av, våra serviceleverantörer, till exempel moln-leverantörer
eller marknadsföringssamarbetspartners som till exempel
nyhetsbrev-leverantör.

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i
lag, förordning eller myndighetsbeslut Vilket automatiserat
beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra
användaruppgifter

När ni skickar ett meddelande eller kontaktar oss genom hemsidan så
skickas informationen i kontaktformuläret till oss, informationen som
skickas användes för att kunna kontakta er och slutföra vårt mål med
informationen, vilket är att upprätta och / eller bibehålla en
affärsrelation. Vid användning av formulär på vår hemsida så kommer din
Fjärr IP att skickas med formuläret, detta enbart för att vi ska
förhindra spam/trakasseringar.